Házirend

 1. A játékidő 55 perc. A hátralévő 5 perc a pálya karbantartására-lehúzására, vonalazásra szolgál, melyről a teniszpályát igénybe vevő bérlőnek kell gondoskodnia.
 2. A bérletes vendég, minden alkalommal jelezze érkezését a recepción, regisztrációs okok, valamint szükség esetén a világítás felkapcsolása végett. Az alkalmankénti bérlő a pályára menetel előtt fizesse ki a lefoglalt időt a recepción.
 3. Játékra várva, a lefoglalt időpont előtt a teniszpályán tartózkodni nem lehet.Bemenni oda, legkorábban 5 perccel az óra megkezdése előtt lehet.
 4. A bérelt pályán, valamint edző által vezetett edzés időtartama alatt a játékos (ok)-on kívül senki sem tartózkodhat.
 5. Tenisz leckét-edzést, kizárólag a Europe Tennis Center-nek dolgozó edzők tarthatnak. Ez alól kivételt képez az, akinek a Klub igazgatója erre engedélyt ad.
 6. Szabadtéren esti játék esetén az alkalmankénti és a szezonbérletesek részére is a világítás felkapcsolása a Magyar Tenisz Szövetség sötétedési naptára szerint történik.
 7. A bérelt idő lejárta után, minden megkezdett újabb óra teljes óraként kerül felszámolásra.
 8. A szezonbérletek, előre meghatározott napra és időpontra, adott pályára szólnak.Ezen játékidő átruházható, lemondása esetén azonban jóváírásra nincs lehetőség!
 9. Szabadtéren, eső miatt elmaradt szezonbérletes időpont, hétvégenként a szabad pályák függvényében a téli szezon kezdetéig lejátszható. Jóváírására, fedett pályás szezonban nincs lehetőség. Fedett pályás szezonban lemondás semmilyen jogcímen nem írható jóvá!
 10. A szezonbérletesek által akadályoztatás esetén (pl. rendezvény), a fel nem használt pálya, jóváírásra kerül, más időpontban egyeztetés után felhasználható.
 11. Az üzemeltető a rendezvények-versenyek alatt, illetve világítással bérelt időpont esetén, fenntartja a jogot arra, hogy a lekötött időpontot megtartva a játékot másik pályára tegye át.
 12. Eseti jelleggel lefoglalt pálya lemondását legkésőbb 24 órával az időpont előtt fogadunk el.Késői lemondás esetén az óra felszámolásra kerül, és azt a legközelebbi alkalommal ki kell egyenlíteni.
 13. A szabadtéri szezonban nem, télen kizárólag dec.24.-én 12-22 óráig tartunk szünnapot.
 14. Fedett pályás időszakban a csarnokok hőmérsékletét 14°C + 2°C-on tartjuk.
 15. A teniszpályát kizárólag az arra alkalmas sportfelszerelésben szabad használni, tilos futó vagy stoplis jellegű cipővel a salakra lépni.
 16. A sporttelepen, a teniszpályán és a klubházban fedetlen felsőtesttel sportolni és tartózkodni nem lehet! Telekommunikációs eszközök (rádiótelefon, személyhívó) használata klubtagokat nem zavaró módon, a teniszpályákon, pedig semmiféleképpen nem lehetséges. Videofelvételt készíteni csak a Klub igazgatójának előzetes engedélyével lehetséges.
 17. Dohányozni a teniszpályán és a klubházban szigorúan tilos!
 18. A klubházba belépni a teniszpályán használt salakos cipővel tilos!
 19. A klubházba belépni cipőcsere után, illetve a bejáratoknál elhelyezett védőfólia teniszcipőre való felhelyezésével, váltócipőben vagy zokniban lehetséges. Ez ellen vétkezőnek 2.500,-Ft takarítási díjat számolunk fel.
 20. Az öltözőben, az öltözőszekrényekben illetve a Klub és a sporttelep területén hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.
 21. A sporttelepen tartózkodni, illetve a Klub szolgáltatásait mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe.
 22. A Klub szolgáltatásait igénybe vevő bérlő a Házirend betartására figyelmeztethető.
 23. A Házirend súlyos vagy ismételt megszegése esetén az üzemeltető a bérlőt a Klub látogatásától meghatározott időre, súlyos esetben véglegesen eltilthatja.